Meniu

Agapurin

Pentoksifilinas, 100mg, dengtos tabletės
Vartojimas: vartoti per burną
Registratorius: Zentiva a.s., Slovakija
Receptinis: Receptinis
Sudedamosios medžiagos:
Pentoksifilinas


1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

Agapurin 100 mg dengtos tabletės
Pentoxifyllinum


2. VEIKLIOJI MEDŽIAGA IR JOS KIEKIS

Vienoje tabletėje yra 100 mg pentoksifilino.


3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Sudėtyje yra laktozės.


4. VAISTO FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

60 tablečių


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Gerti.
Prieš vartojimą perskaityti informacinį lapelį.


6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, JOG VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.


7. KITAS SPECIALUS ĮSPĖJIMAS (JEI REIKIA)


8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki


9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 25° C temperatūroje, kad preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos ir drėgmės.


10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS, BŪTINOS NAIKINANT VAISTINIO PREPARATO LIKUČIUS ARBA ATLIEKAS (JEI REIKIA)


 

Rašyti komentarą

Captcha