Meniu

Vandenilis, H

Periodinis elementų sistemos I grupės elementas, atominė masė – 1,00797, valentingumas – +1, jungiantis su nemetalais, ir –1, jungiantis su metalais. Yra bespalvės dujos, ore dega šviesiai mėlyna spalva. Vandenilis yra paprasčiausias ir gausiausias Visatoje elementas. Žinomi trys vandenilio izotopai 2H, 3H (deuteris, tritis). Sunkieji vandenilio izotopai panaudojami biocheminiams ir fiziologiniams mechanizmams nagrinėti. Cheminiai elementai, būtini organizmui egzistuoti, vadinami biogeniniais elementais. Organizme randami didžiausi kiekiai biogeninių elementų O, C, H, N, P. Jie dar vadinami organogenais.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha