Meniu

Sukcinil-KoA

Sukcinil-KoA yra didžiaenergis (makroerginis) junginys, kuriam skylant išsiskiria laisvoji energija. Ši energija yra panaudojama substratiniam fosforilinimui, kurio metu susidaro GTP.

Ligos.lt

GTP – didžiaenergis (makroerginis) fosfatas. Jo ΔG° = –8,0 kcal/mol, t. y. ji panaši į ATP standartinę laisvąją hidrolizės energiją. Sukcinil-KoA hidrolizę, sujungtą su substratiniu fosforilinimu, katalizuoja sukcinil-KoA sintetazė, dar vadinama sukcinato tiokinaze. Šios reakcijos mechanizmas yra sudėtingas: pirmiausia neorganinio fosfato jonas prijungiamas prie histidino liekanos, esančios fermento aktyviajame centre, po to perduodamas GDP molekulei. Sukcinil-KoA sintetazės katalizuojama reakcija yra vienintelė trikarboksirūgščių ciklo reakcija, tiesiogiai gaminanti didžiaenergį (makroerginį) fosfatą. Veikiant fermentui nukleozidų difosfokinazei, GTP gali perduoti savo didžiaenergę (makroerginę) fosforilgrupę ADP molekulei:

GTP + ADP → ATP + GDP.

Sukcinil-KoA gali būti panaudojamas ne tik trikarboksirūgščių ciklui, bet ir acetoninių medžiagų oksidacijai, vykstančiai raumenyse.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos: energija

Rašyti komentarą

Captcha