Meniu

Substratinis fosforilinimas

Fosforilinimo būdas, kurio metu ATP sintezė yra sujungta su kito didžiaenergio (makroerginio) junginio hidrolize. Substratinio fosforilinimo metu 1 molekulei ATP susidaryti reikia hidrolizuoti 1 molekulę kito didžiaenergio (makroerginio) junginio. Pavyzdžiui, glikolizės metu skylant vienai 1,3-difosfoglicerato arba fosfoenolpiruvato molekulei, susidaro po vieną molekulę ATP. Krebso cikle vykstanti sukcinil-KoA hidrolizė taip pat yra susijusi su 1 molekulės GTP sinteze. GTP taip pat yra didžiaenergis (makroerginis) junginys, nes jo hidrolizės laisvosios standartinės energijos pokytis lygus ATP. Mitochondrijose oksidacinių procesų metu išlaisvinama daug daugiau energijos, negu skylant didžiaenergiams (makroerginiams) junginiams. Pavyzdžiui, oksiduojantis NADH kvėpavimo grandinėje, standartinės laisvosios energijos pokytis yra lygus 52,44 kcal/mol. Jei 40–50 proc. (~26,22 kcal/mol) šios energijos būtų panaudojama fosforilinti ADP, tai galėtų susidaryti 3 mol ATP.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha