Meniu

Spiritai

Organiniai junginiai, turintys prie sočiojo anglies atomo hidroksigrupę. Atsižvelgiant į hidroksigrupių kiekį, skirstomi į vienatomius (alkoholiai); dviatomius (glikoliai); triatomius (glicerolis) ir daugiaatomius.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha