Meniu

Puromicinas

Vienas geriausiai ištirtų antibiotikų – bakterijų baltymo sintezės slopiklių. Jį išskiria pelėsinis grybas Streptomyces alboniger. Puramicinas yra panašus į aminoacil-tRNR akceptorinio stiebo 3ꞌ-galą. Todėl jis gali prisijungti ribosomos A centre ir sudaryti peptidinį ryšį – peptidilpuromiciną. Tačiau puromicinas neturi aminoacilgrupės (karboksigrupės), todėl augančią polipeptidinę grandinę pernešus ant antibiotiko, tolesnis polipeptidinės grandinės ilgėjimas tampa neįmanomas. Kai turėtų įvykti peptido perkėlimas (translokacija) į ribosomos P centrą, peptidilpuramicinas išsiskiria iš ribosomos ir įvyksta priešlaikinė polipeptidinės grandinės baigmė (terminacija). Taip slopinama bakterijų baltymo biosintezė.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha