Meniu

Praimazės

Yra specialios klasės RNR polimerazės, sintetinančios trumpąsias RNR molekules, kurios yra vėluojančios DNR grandinės biosintezės pradmenys. Šie pradmenys sintetinami ant DNR matricos iš RNR nukleotidų. Pirmasis nukleotidas visada būna ATP. DNR polimerazė negali pradėti DNR sintezės nuo pavienių nukleotidų, jai reikia pradmens. DNR pradmuo (praimeris) yra trumpas oligonukleotidas, turintis laisvą hidroksigrupę prie trečio ribozės anglies atomo (3-OH), kuri būtina DNR polimerazės III katalizinei funkcijai. Pradmenį vėliau suskaido fermentas, turintis nukleazinį aktyvumą, o susidariusį plyšį užpildo DNR polimerazė I, atliekanti atitaisomąją reparacinę DNR funkciją. DNR fragmentus sujungia ligazės.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha