Meniu

Palindromai

Dvigrandės DNR nukleotidų seka, kuri vienodai skaitoma abiejų grandinių, jei kiekvieną grandinę pradėsime skaityti nuo 5ꞌ®3ꞌ. Pavyzdžiui, seka 5ꞌGGTACC3ꞌ 3ꞌCCATGG5ꞌ, nes skaitant 5ꞌ®3ꞌ kryptimi (viršutinė eilutė skaitoma iš kairės į dešinę, o apatinė – iš dešinės į kairę) abi grandinės yra tapačios – GGTACC. Tokia seka yra vadinama sritimi, turinčia dvigubą sukimosi simetriją. Simetrijos ašis yra centrinis taškas, kurio atžvilgiu seka išlieka vienoda, skaitant ją priešinga kryptimi. Nubrėžus liniją per simetrijos ašį

Ligos.ltmatyti, kad abiejose pusėse yra viena ir ta pati seka.Ligos.lt

Nurodytų sekų orientacija yra priešinga, tai – invertinė kartotinė seka. Kartotinės simetriškos nukleotidų sekos, kurios turi antilygiagrečias grandines (priešingai orientuotas viena kitos atžvilgiu), vadinamos palindromais. Inversinės kartotinės sekos yra išsibarsčiusios po visą genomą. Tai yra dideli nurašymo (transkripcijos) vienetai, koduojantys mRNR sintezę ir iš esmės nulemiantys antrinę jos struktūrą. Palindrominės sekos yra labai svarbios nurašymo (transkripcijos) baigmei (terminacijai) ir kitiems procesams, valdantiems mRNR biosintezę. Kartotinių sekų kopijos, esančios vienoje ir toje pačioje DNR grandinėje, tarpusavyje yra komplementariosios, jei skaitomos priešinga kryptimi.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha