Meniu

Pagrindiniai nurašymo (transkripcijos) veiksniai

Tai yra baltymai, veikiantys RNR polimerazės gebą nurašyti (transkribuoti) tam tikrą geną. Visų eukariotipų polimerazių aktyvumui būtini papildomi baltyminiai veiksniai. Jie jungiasi prie promotoriaus (aktyviklio) ir pradeda (inicijuoja) nurašymą (transkripciją). Tipiškas transkripcijos veiksnys turi specifinę DNR seką, atpažįstantį ir prie jo prisijungiantį domeną ir vieną ar daugiau nurašymą (transkripciją) aktyvinančių domenų, kuriais gali sąveikauti su kitais branduolio baltymais. Eukariotų nurašymo (transkripcijos) veiksniai, kurie veikia kartu su RNR polimeraze II, skirstomi į dvi grupes: pagrindinius (bazinius) nurašymo (transkripcijos) veiksnius (GTFs angl. general transcription factors) ir nurašymo (transkripcijos) aktyviklius (kartais jie vadinami specifiniais nurašymo (transkripcijos) veiksniais arba geną valdančiais baltymais). Pagrindiniai nurašymo (transkripcijos) veiksniai yra būtini taisyklingai nurašymo (transkripcijos) pradėčiai (iniciacijai). RNR polimerazė II jungiasi mažiausiai su šešiais pagrindiniais nurašymo (transkripcijos) veiksniais: TFIID, TFIIA, TFIIB, TFIIE, TFIIF ir TFIIH. Jie susirenka prie promotoriaus (aktyviklio) į vieną kompleksą (PIC, angl. preinitiation complex). Pirmasis komplekso baltymas, kuris jungiasi su specifinėmis DNR sekomis ir prie kurio jungiasi kiti nurašymo (transkripcijos) veiksniai, yra TFIID. Jis pradeda PIC surinkimą, sąveikaudamas su eukariotų promotoriaus (aktyviklio) TATA bloku (bazių seka eukariotų promotoriuje (aktyviklyje) – TATAAAA). TFIID yra sudarytas iš TBP (angl. TATA-binding protein) ir daugelio su TBP sujungtų veiksnių – TAFs. TBP jungimasis TATA bloko srityje suardo DNR spiralę ir čia išsivynioja dvigrandė DNR. Pagrindiniai nurašymo (transkripcijos) veiksniai yra labai konservatyvūs, t. y. nekinta, pradedant mielėmis ir baigiant žmogumi.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha