Meniu

Osmosas

Tai yra savaiminis tirpiklio molekulių skverbimasis pro puslaidę membraną iš tirpalo, turinčio mažesnę tirpinio koncentraciją, į tirpalą, turintį didesnę tirpinio koncentraciją.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha