Meniu

Oksihemoglobinas

Hemoglobinas (žr. Hemoglobinas) sujungtas su deguonimi. Jis yra chromoproteinas, sudarytas iš prostetinės grupės – hemo ir baltymo globino. baltyminė hemoglobino dalis – globinas, sudarytas iš keturių polipeptidinių grandinių, kurios yra nevienodos ir žymimos raidėmis a, b, g, d ir e. Kiekvienas hemoglobinas (Hb) turi dvi a ir dvi kitokias grandines. HbA1 (angl. adult – suaugęs) turi 2a ir 2b grandines; HbA2 – 2a2d. Oksihemoglobinas susidaro plaučiuose ir skyla audiniuose. Ir susidarymas, ir skilimas priklauso nuo parcialinio deguonies slėgio (pO2), CO2, H+ ir 2,3-difosfoglicerato (2,3-DFG) kiekio: Hb+O2®HbO2. Oksigenuojant hemoglobiną, geležis, prie kurios jungiasi deguonis, įtraukiama į hemo plokštumą ir virš jos iškyla tik 0,01 nm. Su geležies atomu juda ir artimesnis histidinas (F8), kuris keičia padėtį (mažiau pasvyra). Deoksihemoglobine geležis 0,03 nm iškilusi virš hemo ciklo plokštumos His F8 kryptimi. Dėl sterinio poveikio, kuris susidaro deoksihemoglobine tarp histidino ciklo anglies atomo ir hemo azoto, geležies atomas nebūna hemo plokštumoje. Oksigenuojant hemoglobiną, geležies atomas persigrupuoja į hemo plokštumą. Kampas tarp O2 ašies ir Fe-O ryšio yra apie 121°.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha