Meniu

Oksigenazės

Tai yra oksidoreduktazių klasės (EC 1) fermentai, katalizuojantys reakcijas, kurių metu deguonis įterpiamas į substrato molekulę. Oksigenazės yra dviejų tipų, todėl skiriami du poklasiai: monooksigenazės (EC 1.14) ir dioksigenazės (EC 1.13). Monooksigenazės (arba mišrių funkcijų oksidazės) katalizuoja reakcijas, kurių metu vienas deguonies atomas kaip hidroksilgrupė prijungiamas prie substrato, o kitas redukuojamas iki vandens molekulės. Monooksigenazės katalizuoja disubstratines reakcijas, kuriose vienas iš substratų yra papildomas elektronų donoras. Vienas substratas prijungia deguonies atomą, kitas teikia vandenilio atomus antrojo deguonies atomo redukcijai. Tarp svarbiausių monooksigenazių reikia pažymėti citochromo P450 oksidazių šeimą, katalizuojančią organinių junginių oksidacijos reakcijas. Bendruoju atveju jų katalizuojamą reakciją galima taip užrašyti:

RH + O2 + 2H+ + 2e → ROH + H2O.

Dioksigenazės (arba deguonies transferazės) abu deguonies atomus įterpia į reakcijoje susidarančio produkto sudėtį. Daugelio šio poklasio oksigenazių funkcija – katalizuoti aliciklinių ar aromatinių žiedų, kuriuose yra hidroksilgrupių, suardymo reakcijas. Vieną iš dioksigenazių popoklasių sudaro katecholo deoksigenazės. Tai – metalo fermentai (aktyviajame centre dažniausiai turintys geležies atomą), katalizuojantys dihidroksibenzeno oksidaciją, suardant benzeno žiedą. Pavyzdžiui, katecholo 1,2-dioksigenazės (FK 1.13.11.1) katalizuojama reakcija:

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha