Meniu

Oksidoreduktazės

Tai yra fermentai, kurie, remiantis Tarptautine biochemijos ir molekulinės biologijos sąjungos (IUBMB) priimta ir patvirtinta fermentų klasifikacija bei nomenklatūra, priklauso 1 klasei. Oksidoreduktazės katalizuoja oksidacijos-redukcijos procesus. Kiekvienos klasės fermentai dar sugrupuoti į poklasius pagal pagrindinius substratus, dalyvaujančius tokio tipo cheminėse reakcijose (antrasis skaičius sisteminiame fermento pavadinime). Oksidoreduktazės atima elektronus iš oksiduojamo substrato ir perduoda juos redukuojamam junginiui. Atsižvelgiant į šių procesų pobūdį, yra skiriami 22 oksidoreduktazių poklasiai, suformuoti pagal oksiduoduojamos medžiagos (reduktoriaus) tipą, popoklasiai (trečiasis skaičius sisteminiame fermento pavadinime) – pagal oksidatoriaus (redukuojančio ekvivalento akceptoriaus) tipą. Oksidoreduktazių poklasių pavyzdys gali būti dehidrogenazės, peroksidazės, reduktazės, oksidazės, oksigenazės ir t. t. Ketvirtas kodo skaičius rodo fermento eilės numerį popoklasyje. Pavyzdžiui, oksidoreduktazė, kurios įprastas pavadinimas yra alkoholdehidrogenazė, remiantis sistemine fermentų nomenklatūra, vadinama alkoholio NAD oksidoreduktaze (EC 1.1.1.1).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha