Meniu

Oksidacijos-redukcijos reakcijos

Dvi neatskiriamos, lygiagrečiai vykstančios cheminės reakcijos, kurių metu viena dalelė (atomas, molekulė) iš reaguojančių medžiagų oksiduojasi, kita – redukuojasi. Šios reakcijos metu viena medžiaga elektronus atiduoda, o kita prisijungia. Todėl pakinta vienos ar kelių reaguojančių medžiagų atomų oksidacijos laipsniai. Procesas, kurio metu atomai arba jonai atiduoda (netenka) elektronus, vadinamas oksidacija, o patys atomai arba jonai – reduktoriais. Procesas, kurio metu atomai arba jonai prijungia (pritraukia) elektronus, vadinamas redukcija, o patys atomai arba jonai – oksidatoriais. Oksidacijos-redukcijos reakcijos, vykstančios gyvajame organizme (riebalų rūgščių biosintezėje), pvz.:

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos: redukcijos

Rašyti komentarą

Captcha