Meniu

Neurofiziologija

Tai yra fiziologijos sritis, tirianti nervų sistemos veiklą. Tiriama, kaip vyksta signalų perdavimas tarp ląstelių ir kaip pavienės nervinės ląstelės apdoroja informaciją. Priešingai nei neuroanatomija, kuri tiria struktūrinę ir morfologinę nervinio audinio sandarą, neurofiziologus domina dinaminiai procesai ir pavienėse ląstelėse, ir nervų ląstelių tinkluose.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha