Meniu

Mutagenai

Tai yra fizikiniai, cheminiai ir biologiniai veiksniai, sukeliantys dažnesnes mutacijas, nei spontaninių mutacijų skaičius, gyviesiems organizmams. Fizikiniams mutagenams priklauso visos jonizuojančiųjų spinduliuočių rūšys (gama ir rentgeno spinduliai), protonai, neutronai ir kiti, ultravioletiniai spinduliai, temperatūros poveikiai, alkilinantys junginiai, nukleorūgščių azoto bazės, alkaloidai, nitrozodariniai, kurie neretai veikia kaip kancerogenai ir teratogenai. Specialiosios laboratorijos tikrina naujų cheminių junginių mutageniškumą. Mutagenų poveikis yra universalus visiems organizmams. Biologiniai poveikiai skirstomi į poveikius somatinėse ląstelėse, sukeliančius organų ir audinių pažaidos sindromus, ir į poveikius embrioninėse ląstelėse, čia susiformuoja mutacijas nešančios gametos. Mutageno veiksmingumas priklauso nuo dozės ir organizmo ypatumų.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha