Meniu

Molekulinė masė

Tai – santykinis dydis, rodantis, kiek kartų molekulinė masė didesnė už anglies izotopo 12C masės 1/12 dalį. Molekulinė masė lygi ją sudarančių atomų atominių masių sumai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha