Meniu

Michaelio konstanta

Tai – fermentinės reakcijos greičio konstantų santykis. Yra vienas svarbiausių kinetinių rodiklių, apibūdinančių tam tikrą fermentinę reakciją. Įvairių reakcijų šios konstantos yra skirtingos ir parodo fermento giminingumą substratams. Jos skaitmeninė reikšmė yra lygi tai substrato koncentracijai milimoliais, kuriai esant reakcijos greitis lygus 1/2 Vmax. Jei KM skaitmeninė reikšmė maža, giminingumas didelis, ir atvirkščiai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha