Meniu

Michaelio ir Menten lygtis

Rodo, jog jei substrato kiekis yra toks didelis, kad visas fermentas sudaro kompleksus su substratu, reakcija vyksta maksimaliu greičiu. Pirmojo laipsnio fermentinės reakcijos maksimalų greitį išreiškia lygtis: Vmax=k2[E]v. Dažniausia Michaelio ir Menten lygties išraiška: V=Vmax[S]/(Km+[S]).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha