Meniu

Membranų baltymai

Jie lemia atrankiąją medžiagų pernašą, fermentines reakcijas, vykstančias membranose, signalo priėmimą ir perdavimą bei kitas funkcijas. Baltymai skirstomi į 3 rūšis: paviršinius, integraliuosius ir inkarinius. Paviršiniai baltymai silpnais elektrostatiniais, vandeniliniais ir kitais silpnais ryšiais prijungti prie membranos paviršiaus ir lengvai pašalinami, pakeitus tirpalo pH, joninę jėgą. Integralieji baltymai vieną ar kelis kartus perveria membraną ir išskiriami tik ją suardžius. Jiems priskiriami mitochondrijų kvėpavimo grandinės komponentai, baltymai, dalyvaujantys fotosintezės metu, pernašos baltymai, receptoriai ir fermentai. Inkariniai baltymai hidrofobiniu inkaru prijungti prie membranos dvisluoksnio ir gali judėti membranos paviršiuje.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha