Meniu

Mažo tankio lipoproteinų receptoriai

Tai yra specifiniai baltymai, kurių skaičius ląstelėje priklauso nuo jos amžiaus ir cholesterolio poreikio. Receptoriai sujungia kraujo lipoproteinus, turinčius daugiau apo B, kurį jie ir atpažįsta, todėl varžybas laimi MTL. Su receptoriais gali reaguoti ir apo E, kuriame yra daugiau arginino ir homologinių vietų su apo B. MTL receptorių skaičius įvairus, pavyzdžiui, žmogaus fibroblastas gali sujungti 250 000 MTL molekulių. Po to eina MTL degradacijos etapas – MTL dalelės invaginacijos procesas arba adsorbcinė endocitozė į lizosomas, kuriose vyksta baltyminės MTL dalies ir cholesterolio esterių hidrolizė. Taip patekęs į ląstelę MTL cholesterolis reguliuoja sintezės procesus: slopina 3-hidroksi-3-metil-glutaril-KoA reduktazės (svarbiausias cholesterolio sintezės fermentas) aktyvumą; aktyvina acil-KoA-cholesterolaciltransferazę (reesterifikuoja cholesterolį) ir slopina MTL receptorių sintezę. Taip reguliuojamas MTL patekimas į ląstelę ir cholesterolio kiekis joje. Taigi, viena iš MTL funkcijų yra apsaugoti organizmą nuo aterosklerozės. Tai patvirtina duomenys: fibroblastas turi per 10 000 MTL receptorių vienai ląstelei, kraujo plazmos MTL cholesterolio yra apie 3,1 mmol/l.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos: fibroblastas

Rašyti komentarą

Captcha