Meniu

Matricinė ribonukleorūgštis, informacinė RNR, mRNR, iRNR

Turi genų grandinių (DNR) fragmentų komplentariąsias kopijas, kuriose užkoduota informacija apie baltymų polipeptidinių grandinių aminorūgščių seką. Susidaro nurašymo (transkripcijos) (sintetinama ant DNR, katalizuojant nuo DNR priklausomai RNR polimerazei) būdu ir po to vyksta susidariusio pirminės kopijos (transkripto) brendimas, pašalinant perteklines RNR sekas nuo molekulės galų ir nekoduojančias RNR sekas, ir susiuvant koduojančius RNR fragmentus vieną su kitu. mRNR perneša genetinę informaciją nuo genų ribosomoms, kur vyksta perdavimas (transliacija) (polipeptidinės grandinės sintezė ant mRNR matricos). Viena mRNR gali vienu metu perduoti kelioms ribosomoms (poliribosomos, polisomos). mRNR visada sudaro viena polinukleotidinė grandinė, todėl ji vadinama viengrande RNR. Jos molekulėje yra adenilo (A), guanilo (G), uridilo (U) ir citidilo (C) rūgščių liekanų, sujungtų tarpusavyje 3–5 fosfodiesteriniais ryšiais. Antrinės mRNR pagrindą sudaro dauginiai dvispiraliai fragmentai, kuriuos suformuoja susiporavusios azotinės bazės (A su U, G su C) vienoje ir toje pačioje grandinėje. Jungiantis su ribosoma mRNR makromolekulinė struktūra iš esmės pasikeičia, o dvispiraliai jos fragmentai, liesdamiesi su ribosoma virsta viengrandžiais. Eukariotų mRNR visada sudaro kompleksą su baltymais, suformuodama informosomas. Jų baltymų sudėtis prieš perdavimą (transliaciją) ir jos metu skiriasi. mRNR molekulės turi dviejų tipų nukleotidų sekas: perduodamas (transliuojamas) ir neperduodamas (netransliuojamas). Perduodama (transliuojama) mRNR dalis yra trinukleotidų visuma (kodonas), koduojanti polipeptidinę grandinę. Ji prasideda nuo pradmės (iniciacinio) kodono (dažniausiai nuo AUG) ir baigiasi baigmės kodonais (UAG, UAA, UGA). Prokariotų viena molekulė mRNR dažnai koduoja dvi ir daugiau skirtingų polipeptidinių grandinių (policistroninė mRNR) ir turi keletą koduojančių sekų. Policistroninių mRNR sekos, koduojančios polipeptidines grandines, yra padalytos tarpcistroniniais fragmentais (speiseriais), kurių ilgio ribos įvairios. Tarp pradmės (iniciacijos) kodono, arčiausio prie mRNR 5-galo perduodamos (transliuojamos) sekos, ir to galo yra 50–200 nukleotidų liekanų. 3-galas mRNR atskirtas nuo baigmės (terminuojančio) kodono iki koduojančios dalies daug ilgesniu neperduodamu (netransliuojamu) fragmentu (iki keleto tūkstančių nukleotidų). Šios neperduodamos (netransliuojamos) sritys būtinos specifinei mRNR makromolekulinei struktūrai sudaryti, taip pat turi vadinamųjų perdavimo pradmės veiksnių (transliacijos iniciacijos faktorių). Kai kurios prokariotų mRNR greta perduodamų (transliuojamų) sekų netoli 5-galo turi reguliacines sekas, kurios koduoja nedidelius polipeptidus (tokia mRNR sritis vadinama ateniuatoriumi (silpnintuvu). Šio polipeptido sintezė vyksta mRNR susidarymo metu ir jis gali anksčiau laiko nutraukti jos sintezę.

Eukariotų mRNR yra monocistroninės. Tokių mRNR 5-galas dažnai turi modifikuotą grupuotę, vadinamą kepu (angl. cap – galva), kuri prijungiama prie mRNR, pasibaigus nurašymui (transkripcijai), katalizuojant specialiai fermentinei sistemai. mRNR 5-galo polinukleotidinės grandinės liekanos, sujungtos su kepu, taip pat yra modifikuotos. Paprastai jį formuoja ribozės, 2 padėties metilintos liekanos. mRNR kepas padidina perdavimo (transliacijos) veiksmingumą. Manoma, kad eukariotų ribosoma pirmiausiai prisijungia prie molekulės 5-galo, po to slenka mRNR grandine iki perdavimo sekos pradmės (iniciacijos) kodono. Daugelis eukariotų mRNR 3-gale turi homologinį fragmentą–poliadenilatą, suformuotą iš 20–200 adenilo rūgšties liekanų. Poliadenilinimo procesą katalizuoja, pasibaigus nurašymui (transkripcijai), poliadenilatpolimerazė. Tai yra paskutinis mRNR 3-galo srities brendimo etapas. Manoma, kad mRNR poliadenilato reikia ryšiams tarp specifinių baltymų informosomoje.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha