Meniu

Masės spektrometrija, masės spektroskopija

Tai – medžiagos masės analizė, matuojamas masės santykis su jonų kiekiu, gautu jonizuojant tiriamąją medžiagą arba jau esančiu tiriamajame mišinyje. Metodo esmė – tiriamoji medžiaga dujų pavidalu vakuume yra jonizuojama, o susidarę jonai, atsižvelgiant į jų masės santykio su krūviu (m/e) dydį, skirstomi elektriniais ir magnetiniais laukais. Ji taikoma įvairių medžiagų izotopinei analizei, taip pat tam tikrų medžiagų, susidariusių organizme normaliai arba ligų metu, tyrimui. Klinikinės praktikos atvejais šis metodas taikomas kvėpavimo mišinių analizei.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha