Meniu

Lizosoma

Tai yra eukariotinių ląstelių citoplazmos organelė, apsupta vienguba membrana ir turinti didelį kiekį hidrolizinių fermentų. Lizosomose yra fermentų, tokių kaip lipazės, fosfatazės, karbohidrazės, proteazės ar nukleazės, kurie ardo patenkančių į ląstelę sudėtingų organinių junginių (baltymų, nukleorūgščių, polisacharidų) molekules, dalyvauja ląstelės vidinėje veikloje, skaido žuvusias ląstelės struktūras, dalyvauja ląstelės susinaikinimo mechanizmuose. Lizosomų fermentai sintetinami grūdėtajame endoplazminiame tinkle ir gabenami į Goldžio kompleksą. Lizosomos, kurių fermentai dar nedalyvauja virškinimo procese, vadinamos pirminėmis lizosomomis. Kai kuriose ląstelėse (pvz., kasos) proteazės iš pirminių lizosomų egzocitozės būdu išskiriamos iš ląstelės. Susiliejusios su endocitozinėmis pūslelėmis lizosomos vadinamos antrinėmis (virškinamosiomis). Jų dydis ir išvaizda skiriasi.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha