Meniu

Laisvoji energija

Izoterminis-izobarinis potencialas, Gibso potencialas, Gibso energija (G). DG – tai Gibso energijos pokytis, sistemos laisvoji energija. Dž. Gibsas nustatė, kad sistemos pilnutinė energija (DH) sudaryta iš izotermiškai nenaudingos, negalinčios atlikti darbo energijos, vadinamos nelaisvąja (sujungtąja) energija TxDS, ir izotermiškai naudingos energijos DG (laisvosios energijos). Gamtoje visiems savaiminiams procesams būdingas entalpijos mažėjimas (∆H<0) ir entropijos didėjimas (DS>0). Šiuos veiksnius sieja lygtis: DG=DH–TxDS. Iš Gibso energijos pokyčio ženklo galima spręsti apie proceso kryptį, apie sąlygas, kuriomis reakcija gali vykti. Savaime vyksta tie procesai, kurių metu Gibso energija mažėja (DG<0). Praktiškai procesai dar įmanomi, jei DG≤40 kJ/mol. Kai Gibso energijos pokyčio reikšmė didesnė, reikia pakeisti reakcijos sąlygas. Juo neigiamesnė proceso Gibso energijos pokyčio reikšmė, juo lengviau reakcijos vyksta. Remiantis Gibso energijos pokyčiu, galima spręsti apie termodinaminį cheminio junginio patvarumą. Juo didesnė absoliutinė šio dydžio neigiama skaitinė reikšmė, juo junginys patvaresnis termodinamiškai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos: energija

Rašyti komentarą

Captcha