Meniu

lac (laktozės) represorius

Laktozės operono transkripciją (nurašymą) kontroliuoja geno lacI koduojamas baltymas slopiklis (represorius) (homotetrameras), kuris reguliuoja ir savo paties geno transkripciją (nurašymą). Slopiklis (represorius) sąveikauja su operatoriumi ir neleidžia RNR polimerazei jungtis su promotoriumi, sudarydamas užtvarą. Operatorius, t. y. slopiklio jungties sritis, persidengia su RNR polimerazės jungties sritimi. Detali lac operono slopiklio lacI veikimo analizė parodė, kad lac operone, be pagrindinio operatoriaus O1, kuris persidengia su RNR polimerazės jungties seka, yra du pagalbiniai operatoriai: O2 ir O3. Veiksmingam operono slopinimui reikia bent dviejų operatorių. Vieno iš operatorių sekų pašalinimas neturi didelės įtakos slopinimui, tačiau dviejų operatorių pašalinimas ar pakeitimas slopinimą pašalina. Slopiklis jungiasi su dviem operatoriais, DNR sulenkiama ir susidaro DNR kilpa. Tokia kilpos struktūra labai padeda RNR polimerazei atpažinti promotorių, tačiau negali pradėti nurašymo (transkripcijos). Slopikliui susijungus su operatoriumi, nurašymas (transkripcija) stabdomas. Jei terpėje yra induktoriaus laktozės, ji jungiasi su slopikliu (represoriumi), šis keičia konformaciją ir jo sąveika su operatoriais nutrūksta. Lac operonui yra būdinga neigiama reguliacija ir sužadinimas (indukcija).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha