Meniu

Katechol-O-metiltransferazė, COMT, EC 2.1.1.6

Tai – kartu su monoaminooksidaze katecholaminus skaidant dalyvaujantis fermentas. Jis metilindamas ir adrenalino, noradrenalino ir dopamino, ir jų katabolizmo tarpinių produktų vieną fenolinę hidroksigrupę, sumažina substratų biologinį aktyvumą. Galutiniai katecholaminų katabolizmo produktai išsiskiria su šlapimu kaip sunkiai reaguojančios (indiferentinės) medžiagos.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha