Meniu

Kalvino ciklas

Tai – CO2 redukcijos reakcijų grandinė, vykstanti chloroplastų stromoje. Kalvino ciklo reakcijos – tamsoje vykstančios fotosintezės reakcijos, kurių metu sintetinami angliavandeniai. Ciklo galutinis produktas yra ribuliozės-1,5-difosfatas, nuo kurio ir prasideda šio ciklo reakcijos. Daugelis šio ciklo reakcijų yra pentozofosfatinio ir glikolizės metabolinių kelių reakcijos. Kalvino ciklą sudaro trys stadijos: 1) CO2 fiksavimas, dalyvaujant ribuliozės-1,5-difosfatui; 2) 3-fosfoglicerato redukavimas, susidarant triozių fosfatams; 3) ribuliozės-1,5-difosfato regeneravimas. Kiekvieno Kalvino ciklo metu redukuojama tik viena CO2 molekulė. Todėl tam, kad būtų susintetinta viena heksozės molekulė, šis ciklas turi pasikartoti šešis kartus. Šią nuo šviesos nepriklausančių fotosintezės reakcijų seką ištyrė Melvinas Kalvinas (Melvin Calvin) ir jo darbai 1961 metais buvo įvertinti Nobelio premija.

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha