Meniu

Jonų antagonizmas

Jis pasireiškia tuo, kad fiziologinis jonų mišinio poveikis yra mažesnis nei kiekvieno jono pavienis poveikis. Jei pavienių jonų poveikis gali būti nuodingas, tai mišinyje jie vienas kito poveikį pašalina. Keliolikos jonų bendras poveikis stabilizuoja biologinės membranos savybes.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha