Meniu

Jonizacija

Tai – teigiamųjų ir neigiamųjų jonų, taip pat laisvųjų elektronų iš neįelektrintų atomų ir molekulių susidarymas. Jonizacija – medžiagos neutraliųjų atomų (molekulių) virsmas įelektrintomis dalelėmis – jonais. Jonizacijos procesai ir jonų virsmas neutraliomis molekulėmis organizme taip sutvarkytas, kad palaiko atitinką pastovaus lygio jonų koncentraciją vidinėje terpėje ir ląstelėse. Jonizacijos metu atitrūksta vienas arba keletas elektronų nuo elektronų apvalkalo arba prisijungia prie jo pertekliniai elektronai. Pirmuoju atveju susidaro teigiamieji (katijonai), o antruoju – neigiamieji jonai (anijonai). Jonizacija prasideda, veikiant šviesai ir jonizuojančiajai spinduliuotei, o tirpaluose – elektrolizinės disociacijos metu. Biologiniuose audiniuose jonizacija sukelia įvairius pokyčius, kuriuos sužadina jonizuojančioji spinduliuotė, tai gali baigtis net spinduline liga.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha