Meniu

In vivo [lot.]

Tyrimo metodas taikomas gyvajam organizmui, jo organams arba ląstelėms arba mikroorganizmų ląstelių populiacijoms tirti.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha