Meniu

Importinas

Tai – baltymas, dalyvaujantis pernešant baltymus iš citozolio į branduolį. Ląstelėje tarp citozolio ir branduolio vyksta ciklinis baltymų pernašos procesas. Heterodimerinis (sudarytas iš a ir b subvienetų) importinas atlieka baltymų, nešamų į branduolį, receptoriaus funkciją. Jo a subvienetas citozolyje jungiasi su pernešamo baltymo specialia signaline seka. Prisijungus b subvienetui, susidaro importino–pernešamo baltymo kompleksas. Tada, dalyvaujant GTPazei Ran, šis kompleksas pernešamas pro branduolio poras į branduolio vidų. Baltymo pernašos į nukleoplazmą metu importino subvienetai skyla, pro branduolio poras išeina atgal į citozolį, ir ciklas kartojasi.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha