Meniu

Homologinė eilė

Tai – tos pačios klasės organinių junginių eilė, kurios gretimi nariai skiriasi -CH2 grupe. Homologai išsidėstę pagal didėjantį C (anglies) atomų skaičių molekulėje. Homologinės eilės narių savybės gali skirtis, pvz., žemesnieji homologai dažnai yra lengvesni (dujos, skysčiai), jie turi kvapą, tirpsta vandenyje; didėjant C atomų skaičiui, šios savybės kinta – medžiagos tampa kietos, bekvapės, netirpios ir pan. Kiekvienos klasės junginių, sudarančių homologinę eilę, molekulių sudėtis išreiškiama bendra formule, pvz., bendroji alkanų formulė yra CnH2n+2, o sočiųjų monohidroksilų alkoholių bendra formulė yra CnH2n+1OH ir t. t., čia n lygus anglies (C) atomų skaičiui.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha