Meniu

Hidroksiradikalas

Neutrali hidroksido jono forma, aktyvusis radikalas, priskiriamas prie reaktyviųjų deguonies formų. Hidroksilo radikalai susidaro gyvojoje ir negyvojoje gamtoje. Organizmuose jie susidaro skylant hidroksiperoksidams (ROOH). Negyvojoje gamtoje, pvz., žemės atmosferoje, hidroksiradikalai susidaro vandens molekulių ir sužadinto deguonies reakcijos metu, ultravioletinei spinduliuotei sukėlus vandenilio peroksido (H2O2) disociaciją ir, galbūt, Fentono reakcijos metu. Troposferoje hidroksiradikalas reaguoja su daugeliu teršalų, todėl manoma, kad jis yra pirmasis veiksnys, mažinantis atmosferos užterštumą. Gyvuosiuose organizmuose hidroksiradikalas yra labai aktyvus, todėl jo egzistavimo pusperiodis yra 10–9 sekundės. Jis pažeidžia visų tipų makromolekules – polisacharidus, nukleorūgštis, baltymus, lipidus. Hidroksiradikalų neinaktyvina fermentai, jų veikimą stabdo organizmo antioksidatoriai, pvz., glutationas, vitaminas E.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha