Meniu

Hidroksigrupė

Prie cheminio junginio kovalentiniu ryšiu prijungta -OHgrupė. Seniau buvo vadinama hidroksidu. Šiuo metu terminas „hidroksido jonas“ vartojamas aprašant neorganinio junginio disociaciją, kurios vienas iš produktų yra neigiamai įelektrintas OH jonas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha