Meniu

Heksokinazė (EC 2.7.1.1)

Tai yra vienas iš glikolizės – grandininio gliukozės skaidymo proceso pirmosios stadijos fermentų. Vos tik patekusi į ląstelę gliukozė fosforilinama, veikiant šiam fermentui. Ši reakcija yra negrįžtamoji, nes jos metu prarandama išsiskyrusi laisvoji energija. Heksokinazė – prigimtinis (konstitutyvinis) ląstelių fermentas, kurio kofaktorius yra Mg2+. Tikrasis šios reakcijos substratas yra ne laisvas ATP, o jo kompleksas su magnio jonais – Mg-ATP2–. Susidaręs gliukozės 6-fosfatas yra reakcijos produktas ir heksokinazės alosterinis slopiklis.

Ligos.lt

Heksokinazė nėra griežtai specifiška, todėl ji fosforilina ir kitas heksozes – D fruktozę, D manozę ir pan. Kepenų ląstelėse veikia ir heksokinazės izofermentas gliukokinazė, kurios giminingumas gliukozei daug mažesnis negu heksokinazės. Gliukokinazė yra sužadinamas fermentas, nejautrus gliukozės 6-fosfato pertekliui.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha