Meniu

Heinco kūneliai

Dėl NADH + H+ trūkumo kaupiasi methemoglobinas ir aktyvios deguonies formos, kurios oksiduoja hemoglobino –SH grupes. Methemoglobino molekulėje tarp protomerų susidaro disulfidinės jungtys ir Heinco kūneliai – hemoglobino sankaupos (agregatai). Normaliai superoksidodismutazė katalizuoja vandenilio peroksido susidarymą, kuris, veikiant glutationoperoksidazei, verčiamas H2O. Trūkstant aktyvias deguonies formas skaidančių fermentų aktyvumo, tarp methemoglobino protomerų susidaro disulfidinės jungtys, ir jie sukimba (agreguoja).

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha