Meniu

Glutationo reduktazė, EC 1.8.1.7

Tai – fermentas, atliekantis oksiduotos glutationo formos redukavimą, kai vandenilio donoras yra NADPH:

GS–SG + NADPH + H+ → 2 GSH + NADP+.

Glutationo reduktazė yra homodimerinis baltymas, kuriame yra FAD. Žinduolių organizmuose šį fermentą koduoja 1 genas, esantis 8 chromosomoje. Glutationo peroksidazei reikia reduktoriaus NADPH, kuris redukuoja fermento prostetinę grupę FAD. NADPH susidaro pentozių fosfatų fermentinės sistemos reakcijų metu. Glutationo reduktazė yra svarbi toms ląstelėms, kurios nuolat patiria oksidacinę įtampą (stresą), pvz., eritrocitams. Šios įtampos (streso) pasekmė – lipidų peroksidai, kuriuos naikina antioksidacinė sistema (jos dalis yra redukuotas glutationas). Glutationo reduktazės aktyvumas parodo ląstelių ir audinių patirtą oksidacinę įtampą (stresą).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha