Meniu

Gliukozės 6-fosfato dehidrogenazė, gliukozės 6-fosfato 1-dehidrogenazė, D gliukozės 6-fosfato: NADP+ 1-oksidoreduktazė

Tai – ląstelių citozolio fermentas, kuriam veikiant gliukozės 6-fosfatas ir NADP+ verčiami į gliukono-1,5-laktono 6-fosfatą ir NADPH. Ši reakcija yra pradinė pentozių fosfatų apykaitos kelio reakcija.

Ligos.lt

Gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės genas yra X chromosomoje, jis priskiriamas prie labiausiai mutuojančių genų, todėl yra aprašyta daugiau negu 130 gliukozės 6-fosfato dehidrogenazės molekulinių variantų.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha