Meniu

Genų sintezė, neląstelinė genų sintezė

Tai – bakteriofago genomo replikacija in vitro sąlygomis. Pirmą kartą fago FC-174 GS atliko Goulianas, Kornbergas ir Sinsheimeris 1967 m. Vėliau, taikant chemijos ir fermentų tyrimo metodus, buvo sintetintas alaninui savitosios tRNR genas. Taikant chemijos metodus, buvo sintetinti polinukleotidai, turintys 8–12 azotinių bazių. Polinukleotidų 5ꞌ-galo hidroksigrupės buvo fosforilintos, veikiant polinukleotidų kinazei. Skirtinguose polinukleotiduose esančios azotinės bazės buvo vienos kitoms komplementarios, todėl polinukleotidai sudarė dvigrandį DNR fragmentą. Veikiant polinukleotidų ligazėms, tam tikri DNR fragmentai buvo sujungti į dvigrandę DNR.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha