Meniu

Genų klonavimas, DNR klonavimas

Tai – heterologinės DNR fragmento, kovalentiškai sujungto su replikonu (plazmide, fagu ir kt.), išskyrimas. Genų klonavimo metu gaunama homogeninė DNR populiacija. Klonuojamąja DNR gali būti fragmentas, gaunamas, veikiant genominę DNR restrikcinėmis endonukleazėmis, arba jam komplementarioji DNR seka. Klonuojamoji DNR įterpiama į klonavimo vektorių, kuris gali būti plazmidė arba virusas. Tokia plazmidė įterpiama į ląstelę. Ląstelėms dalijantis, dalijasi ir rekombinacinė DNR. Vektoriai turi žymenis, kurie būtini atskirti ląsteles, turinčias rekombinacinę plazmidę, nuo turinčiųjų „tuščius“ vektorius.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha