Meniu

Fosfatidinė rūgštis

Jos sintezei gali būti panaudotas 3-glicerolfosfatas, susidarantis glikolizės metu. Prie 3-glicerolfosfato jungiasi aktyvios riebalų rūgštys ir susidaro fosfatidinė rūgštis. Ji, dalyvaujant H2O ir katalizuojant fosfatidilfosfohidrolazei (EC 3.1.3.4), netenka fosfato ir virsta diacilgliceroliu, kuris vėliau acilinamas iki triglicerido.

Rašyti komentarą

Captcha