Meniu

Fosfatas

Tai – fosforo rūgšties liekana, empirinė formulė – PO3–4 ir molinė masė – 94,973 g/mol. Jis sudarytas iš vieno centrinio fosforo atomo, apsupto keturių deguonies atomų (tetraedro išdėstymas). Biochemiškai yra vadinamas neorganiniu fosfatu ir žymimas Pi. Organizme fosfatų randama didžiaenergiuose (makroerginiuose) junginiuose ATP, ADP. Fosforilinimo metu hidrolizuojant ATP į ADP, fosfatas gali būti prijungiamas prie kitų junginių, taip vyksta ląstelėse metabolizmo procesai, aktyvinamos signalo perdavimo kaskados, medžiagų pernaša, raumenų darbas. Fosfatas yra bendras fosforo rūgšties druskų ir esterių pavadinimas.

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha