Meniu

Flavino mononukleotidas

Abu kofermentai yra nukleotidai, kurie audiniuose susidaro, katalizuojant specifiniam fermentui riboflavino kinazei, sintetinamas FMN, kuris panaudojamas FAD susidaryti. Flavoproteinai dalyvauja oksidacijos-redukcijos reakcijose. Abiejų kofermentų funkcinė grupė yra izoaloksazino žiedų sistema, prijungia elektronus ir protonus prie izoaloksazino žiedo NI ir N5, taip susidaro redukuota forma FMNH2. Prijungiama dviem stadijomis, susidarant tarpiniam junginiam semichinonui (laisvajam radikalui). Flavininiai kofermentai nustatomi spektrofotometriškai, nes skiriasi jų sugeriamos šviesos bangos ilgis. FAD ir FMN sugeria 450 nm spinduliuotę ir yra geltoni, protonuotas semichinonas (mėlynas) – 560 nm, laisvasis radikalas semichinonas (raudonas) – 490 nm, o visiškai redukuoti FADH2 ir FKMH2 yra bespalviai. Konkrečios flavininių fermentų katalizuojamos reakcijos mechanizmas priklauso nuo fermento baltyminės dalies ir kitų komponentų (metalo jonų). Flavininiai fermentai dalyvauja daugelyje oksidacijos reakcijų ląstelėje: aminorūgščių, aminų, aldehidų, riebalų rūgščių, sukcinato, piruvato, α-ketoglutarato ir kt. oksidacijoje. Jie būtini ląsteliniam kvėpavimui ir energijos gamybai: perneša elektronus ir protonus ir nuo substrato sukcinato, ir nuo nikotinamidinių kofermentų. FAD audiniuose susidaro iš vitamino B2. Kofermentas, dalyvaujantis oksidacijos-redukcijos fermentinėse reakcijose. Funkcinė grupė yra izoaloksazino žiedų sistema, prijungia elektronus ir protonus prie izoaloksazino žiedo N1 ir N5, taip susidaro redukuota forma FADH2. FAD prisijungusios dehidrogenazės oksiduoja substratus, kurių molekulėje yra -CH2-CH2- fragmentas. Kaip prostetinė grupė, FAD yra sukcinato dehidrogenazės (EC 1.3.5.1), trikarboksirūgščių ciklo fermento ir mitochondrijų kvėpavimo grandinės II kompleksas. Redukuota forma yra mitochondrijų kvėpavimo grandinės substratas.

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha