Meniu

Farmakopėja

Tai – vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų pavadinimų, savybių, tapatybės nustatymo, grynumo, kiekybinio nustatymo, laikymo sąlygų, ženklinimo ir kontrolės metodų bendrųjų nuostatų ir įteisintų paskelbtų normatyvinių reikalavimų rinkinys.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha