Meniu

Epidemija

Tai yra užkrečiamųjų ligų atsiradimo ir plitimo reiškinys populiacijoje. Epidemija – parazito populiacijos ir žmonių populiacijos sąveika, vykstanti tam tikromis socialinėmis ir gamtinėmis sąlygomis ir sukelianti pavienius ar dauginius atvejus. Įtraukiamas neproporcingai didelis asmenų skaičius bendruomenėje ar rajone tuo pačiu metu.

Epidemiologijos mokslas turi daug apibrėžčių. Per pastaruosius 50 metų jos apibūdinimas išsiplėtė ir apima ne tik infekcines ligas, bet ir visus reiškinius, susijusius su žmonių sveikata. Epidemiologija – ligų ir kitų sveikatos sutrikimų ir su jais susijusių veiksnių pasiskirstymas ir jų determinantų tyrimas apibrėžtose populiacijose bei šių tyrimų taikymas sveikatos valdymui (J. M. Lastos, 2001).

Determinantai – fizikiniai, cheminiai, biologiniai, kultūriniai, socialiniai, ekonominiai ir elgesio veiksniai, darantys įtaką sveikatai. Epidemiologija niekada nenagrinėja vieno individo. Tiriamos grupės gali būti labai įvairios: tam tikrų rajonų, valstybių gyventojai, įvairių profesijų žmonės, vyrų ir moterų grupės, kaimų, miestų, įvairių socialinių grupių gyventojai ir kt.

Pagrindinis epidemiologijos tyrimo objektas – ligų priežastys. Užkrečiamųjų ligų epidemiologija yra viena iš šiuolaikinės epidemiologijos sudėtinių dalių.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha