Meniu

Endonukleazės, egzonukleazės

Tai – nukleorūgščių polimerinės molekulės, kurios audiniuose daugiausiai skaidomos hidroliziniu būdu, katalizuojant specialiems fermentams nukleazėms. Endonukleazės ardo vidinius tarpnukleotidinius DNR ir RNR molekulių ryšius. Įvyksta nukleorūgščių depolimerizacija ir susidaro oligonukleotidai. Egzonukleazės katalizuoja galinių mononukleotidų hidrolizinį atskėlimą ir atskėlimą nuo DNR ir RNR bei oligonukleotidų molekulių galų. Be hidrolizinių nukleazių, yra fermentų, katalizuojančių nukleorūgščių irimą transferazinių reakcijų būdu. Jos katalizuoja fosforo rūgšties liekanos pernašą nuo ribozės 5ꞌ anglies atomo vieno mononukleotido prie 2ꞌ anglies atomo gretimo mononukleotido. Įvyksta tarpnukleotidinis trūkis ir susidaro fosfodiesterinė jungtis tarp 2ꞌ ir 3ꞌ anglies atomų tame pačiame mononukleotide. Pastaruoju metu išskiriama grupė nukleazių, katalizuojančių DNR ir RNR skilimą. Deoksiribonukleazė I katalizuoja vidinius fosfodiesterinius ryšius vienoje iš dviejų DNR grandinės molekulių tarp 3ꞌ anglies atomo deoksiribozės ir fosforo liekanos, susidaro mažos molekulinės masės oligodeoksiribonukleotidai.

DNR + (n–1) H2O → n– oligodeoksiribonukleotidai.

Tokių fermentų būdingi atstovai yra kasos DNRazės. Viena jų – DNRazė I buvo išskirta grynu pavidalu ir nustatyta visų 257 a. r. liekanų seka. Fermentas aktyviausias, esant pH – 6,8–8,0, aktyvinamas Mg2+ ir Mn2+ jonais. Slopinamas genetiniais reakcijos produktais – oligonukleotidais.

Deoksiribonukleazė II – DNR molekulę depolimerizuoja polinių trūkių metu, ardant abiejų DNR molekulės grandinių fosfodiesterinius ryšius. Susidaro didesni oligodeoksiribonukleotidai. Jų atstovas yra DNRazė II, išskirta iš blužnies. Molekulinė masė – 38 000, sudaryta iš 343 a.r. liekanų. Jos molekulėje nustatytas ir gliukozaminas. Ją aktyvina ir metalo jonai, slopina anijonai, o pH optimaliausias nuo 5,5 iki 5,8.

Be šių fermentų, surastos (daugiausiai organizmuose) egzodeoksiribonukleazės, hidrolizuojančios fosfodiesterinius ryšius DNR molekulėse, atskeliant galinius 5ꞌ deoksiribonukleotidus. Pavyzdžiui, iš E. coli išskirtos 4 egzodeoksiribonukleazės.

Iš RNR molekulę hidrolizuojančių fermentų geriausiai žinoma ribonukleazė I. Ji hidrolizuoja fosfodiesterinę jungtį RNR molekulės viduje. Iš daugelio gyvulių kasos išskirta RNRazė, sudaryta iš 124 a.r. liekanų.

Iš nehidroliziniu būdu skaidančių DNR ir RNR molekulę reikia išskirti polinukleotidfosforilazę ir grupę DNR –glikozidazių.

Šiuo metu geriausiai išnagrinėta mikrobinės polinukleotidfosforilazės fizikinės ir cheminės savybes ir biologinė svarba.

Fermentas katalizuoja nukleotido liekanų pernašą nuo RNR prie neorganinio fosfato.

RNR + H3PO4 → (RNR) n–1 + R ∆F.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha