Meniu

Ekologinė chemija

Chemikalų (t. y. pesticidai, trąšos ir kt.) poveikio aplinkai tyrimas ir optimizacija. Į ekologinę chemiją taip pat įeina chemikalų ir cheminių procesų plėtra, kuri nėra žalinga aplinkai, ir kenksmingų teršalų identifikacija. Taip pat gali būti gyvųjų organizmų tarpusavio sąveikos vienas su kitu ir su jų aplinka studijavimas. Tai – platus objektas, į kurį įeina tokios temos kaip feromonų chemija ir biochemija, apsauga nuo vabzdžių, aukšta temperatūra, biocheminis prisitaikymas, esant sausrai ir t. t. Vartojami tokie terminai kaip ekologinė chemija, cheminė ekologija, ekologinė biochemija, biocheminė ekologija.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha