Meniu

DNR prokariotų

Prokariotų ląstelės turi tik vieną DNR makromolekulę (genomą), kurioje saugoma genetinė informacija. Be to, bakterijos dar turi trumpų žiedinių dvispiralių DNR molekulių, kurių DNR biosintezė (replikacija) dažniausiai nepriklauso nuo genomo DNR. Jos turi kelis, kartais nė vieno geno. Tokios DNR vadinamos plazmidėmis. Prokariotinės ląstelės chromosoma, palyginti su eukariotų chromosoma, yra labai paprastos sandaros. E. coli DNR yra žiedinė molekulė. Chromosoma yra kondensuota ir sudaro kompaktišką darinį nukleoidą. Prokariotų DNR struktūroje išskiriamos kelios dalys. Prokariotų nurašymo (transkripcijos) vienetas yra operonas. Operoną sudaro promotorius (trumpa DNR nukleotidų seka, prie kurios jungiasi RNR polimerazė ir nuo kurios pradedami nurašyti struktūriniai genai); operatorius (trumpa DNR nukleotidų seka, valdanti struktūrinių genų raišką); struktūriniai genai (vienas ar keli genai, koduojantys to paties apykaitos proceso fermentus ir nurašomi (transkribuojami) kartu).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha