Meniu

DNR pažaidos

DNR pažaidos – DNR struktūriniai pokyčiai. Jie gali būti: cheminiai bazių pokyčiai, viengrandžiai trūkiai, bazių praradimai, kai lieka nesuporuotas homologas; vienos bazės pakeitimas kita, nekomplementariąja baze partnere; kovalentinių ryšių susidarymas tarp bazių, esančių toje pačioje grandinėje, arba tarp bazių, esančių priešingose grandinėse (dažniausiai T sukibimas). DNR molekulę gali pažeisti įvairūs procesai: vieni savaime, kiti – veikiant aplinkos veiksniams (ultravioletinė spinduliuotė, radioaktyvioji spinduliuotė, cheminės medžiagos). DNR pažaidas galima suskirstyti į dvi pagrindines klases: taškinės mutacijos, struktūriniai DNR molekulės pokyčiai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas |Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Rašyti komentarą

Captcha